NOVE mere koje je najavila Centralna banka, da će se do kredita ubuduće dolaziti samo uz kvalitetno obezbeđenje - hipoteku, zalog na pokretnu imovinu, ili kakvu drugu finansijsku garanciju - zabrinulo je mnoge u Crnoj Gori.


Jer, među Podgoričanima se, na primer, već čuje da su ionako prezaduženi, a banke su se naplatile kroz razne provizije i kamate, pa nikako ne mogu biti na gubitku.


- Iako moje kreditno zaduženje iznosi samo 10.000 evra, vraćaću ga praktično do kraja života, mada nije isključeno ni to da nešto od te obaveze ostane da opterećuje i moju porodicu - kaže očajni Petar K.


Iz monetarne vlasti, međutim, poručuju da je ovakva odluka bila neminovna, tim pre što su tokom minule dve godine udvostručeni gotovinski zajmovi stanovništvu.


- Zabeležen je rast od 95 odsto, pa je njihov udeo u ukupno odobrenim kreditima na kraju juna dostigao 672 miliona evra - saopštio je direktor Sektora za kontrolu banaka Dejan Vujačić.


I Udruženje banaka je podržalo mere Centralne banke koje su, uvereni su u to, usmerene ka očuvanju stabilnosti u bankarskom sistemu.


- Postoji jaka kreditna aktivnost u delu koji se odnosi na gotovinske pozajmice bez adekvatnog obezbeđenja - tvrdi Nebojša Đoković iz pomenutog Udruženja.


Bankarski ombudsman Halil Kalač smatra da će se odlukom Centralne banke, zapravo, građani spasti od prezaduženosti.


Pročitajte još: Svaki zaduženi Crnogorac duguje više od 10.000 evra


Pritom, podaci Centralne banke ukazuju na to da prosečna zaduženost građana po osnovu gotovinskih kredita iznosi 10.700 evra. Mnogi ljudi tvrde da kredite uzimaju zarad "premošćavanja" tekućih obaveza - poput školovanja dece, plaćanja zaostalih dugova ili računa. Zato analitičar Predrag Drecun tvrdi da će posledice novih mera monetarne vlasti osetiti upravo ta, najugroženija kategorija stanovništva, koja će veoma teško obezbediti propisane garancije za novo zaduživanje.


ROKOVI

POMENUTE mere Centralne banke Crne Gore će na snagu stupiti od 1. januara 2020. i biće oročene na dve godine.

Podsetimo, suština je da će za zajmove čiji je rok otplate duži od osam godina banke od klijenata tražiti potpuno obezbeđenje kvalitetnim kolateralom. Šta god to u praksi značilo...