NISAM zadovoljan kako se razvojni projekti realizuju, posebno kada su u pitanju rokovi a negde i kad je u pitanju kvalitet izvedenih radova. Ja neću da dozvolim da Kolašin, Mojkovac i Cmiljača stoje. To su velike pare i važni projekti za Sever. Mi novac imamo, vi ste dobili posao i iskoristite to. Uzmite novac, ali radite! Da držite posao, a da radovi stoje – to ne može.


Pročitajte još: Podržan zakon o predsedniku Crne Gore

Ovo je kazao predsednik Vlade Crne Gore Duško Marković, prilikom iznenadne posete gradilištu Ski centra ‘’Kolašin 1600’’.

- Tom prilikom oštro je upozorio izvođače radova i sve subjekte uključene u proces da moraju preduzeti dodatne aktivnosti kako bi nadoknadili zaostatke i realizovali ovaj važan razvojni projekat, saopšteno je iz Vlade Crne Gore, uz stav koji je Marković predočio da je Vlada u svom programu, infrastrukturni razvoj i realizaciju kapitalnih investicija, postavila kao ključno opredeljenje, kao preduslov za nova radna mesta i bolji život svake porodice i svakog pojedinca.

-A da bismo imali ekonomski rast, i da bismo ostvarili razvojne zadatke, svako mora raditi svoj deo posla, kazao je premijer dodajući da posebna odgovornost u tom lancu pripada Direkciji javnih radova i Direkciji za saobraćaj, odnosno firmama koje su preko njih izabrane da realizuju projekte iz Kapitalnog budžeta.

Pročitajte još:Nikšić: Uhapšen biznismen Ranko Radulović

Marković je istakao da će drugi deo ove godine i svaku narednu godinu obeležiti neposredni i beskompromisni nadzor nad izvođačima radova – kako u pogledu kvaliteta, tako i u pogledu rokova.

- Informacije koje dobijam u poslednje vreme mi govore da radovi ne idu zadovoljavajućom dinamikom u skladu sa potpisanim ugovorima. Znate da je opredeljenje Vlade da se kapitalni projekti na Severu realizuju u dogovorenoj dinamici sa ciljem da doprinesemo razvoju infrastrukture i pokretanju ekonomije na Severu. Ovde, na ovom projektima, u Kolašinu, Bijelom Polju i Mojkovcu, smo obezbedili sredstva, dobili smo izvođače. Želimo da izviođači realizuju poslove u skladu sa ugovorom, da nema kašnjenja osim u opravdanim slučajevima, a da nadležna direkcija dosledno prati ispunjenje ugovora i realizaciju projekata. Od danas ću lično sa svojim timom iz Kabineta pratiti dinamiku razvoja ovih projekata i tražiti njihovu realizaciju u dogovorenim rokovima. Ako bude propusta spreman sam da radim na utvrđivanju i profesionalne i druge odgovornosti za eventualna kašnjenja jer neću dozvoliti da državni novac propada. Pozivam izvođače da razumeju potrebu Vlade i potrebu države, da svoje kapacitete prilagode ugovorima koje su zaključili. Novac imaju, a neophodno je da oni odgovore ugovornim obavezama koje su im date, kazao je premijer Marković.