GRUPA profesora Filološkog fakulteta u Beogradu je posle dva neuspela pokušaja da se potvrdi predlog za reizbor prof. dr Ljiljane Marković na funkciju dekana i upornog ukazivanja jednog dela kolektiva na nezakonitost čitavog izbornog procesa, uputila apel članovima Nastavno-naučnog veća fakulteta da ustanu u odbranu akademske slobode, ličnog i profesionalnog integriteta.

Oni naglašavaju da se ne prihvati održavanje izbora za Savet fakulteta pod neregularnim okolnostima, a pod pritiskom Rektorata, koji je naprečac raspisao izbore za novi Savet. Traže da se utvrdi lista novih kandidata za članove Saveta.

- Ne samo zbog kratkog roka, već i bez održavanja pripremne sednice Nastavno-naučnog veća, takvi izbori su obična farsa - smatraju profesori. - Ponuđena lista kandidata nije više aktuelna, jer je sačinjena pre skoro dve godine. Na pitanje o eventualnim pravilima kandidovanja, sekretar Filološkog fakulteta, čija je glavna dužnost da se stara o zakonitosti, odgovorio je da "nema pravila, jer je ovo Srbija". Uz to, mandatni period za koji su kandidati utvrđeni ističe već za godinu dana.

Pročitajte još - SPORNI HONORARI: Na Filološkom fakultetu milione delili između sebe

Profesori ističu da nije obezbeđena ni ravnopravna zastupljenost katedara u Savetu, ni po zvanjima, ni po polovima, i favorizovana je potpuna proizvoljnost prilikom kandidovanja. Tako, tvrde, ničim nije ograničen ni broj, ni matičnost kandidata koje pojedina katedra može da predloži.

Pročitajte još - Tanasković: Teraju nepodobne profesore

- Primera radi, Katedra za anglistiku sa 33 nastavnika i saradnika ima jednog kandidata, a Katedra za opštu lingvistiku ima devet zaposlenih i tri kandidata - stoji u apelu. - Srpski jezik i južnoslovenske književnosti sa 24 zaposlena imaju samo jednog, dok je na hungarologiji šest zaposlenih, a tri kandidata.

Zbog svega toga, bilo je neophodno najpre sazvati sednicu Nastavno-naučnog veća na kojoj bi se utvrdile propozicije kandidovanja, nova lista kandidata i novi sastav izborne komisije, smatraju profesori Filološkog fakulteta.

KANDIDATI I PENZIONERI

NA listi izvučenoj iz fioke, naglašavaju profesori, nalazi se i dugogodišnja predsednica Saveta, koja je stekla uslov za odlazak u penziju, a Nastavno-naučno veće nije blagovremeno prihvatilo i prosledilo Senatu Univerziteta predlog njene katedre za produženje radnog odnosa. Otvoreno je i pitanje tročlane Komisije za pripremu i sprovođenje izbora, a u međuvremenu je jedna njena članica penzionisana i zamenjena drugom.