BEOGRAD- Zaštitnik građana Zoran Pašalić podseća, a povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, da u Srbiji veliki broj radnika radi "na crno", da plate nisu redovne, da poslodavci često izbegavaju da plate doprinose za socijalno osiguranje, te da ima zlostavljanja na radu.

U poruci povodom praznika rada Pašalić podseća da Ustav i zakoni Srbije garantuju prava iz oblasti radnih odnosa u skladu sa najvišim standardima, ali konstatuje da to nije nije slučaj sa ostvarivanjem prava radnika u Srbiji u svakodnevnom životu.

Poseban je problem, kako primećuje, da usled nedostatka novca za izmirenje obaveza poslodavci jednostavno ne izmiruju obaveze koje imaju prema zaposlenima, kao i da radnici navode da najčešće ne mogu da naplate svoja potraživanja iz radnog odnosa, naročito kada se radi o preduzećima koja su u restruktuiranju i stečaju i kojima su blokirani računi.

PROČITAJTE JOŠ - Pašalić: Rešena četvrtina problema građana

U saopštenju povodom praznika rada Zaštitnik navodi da zvanični podaci govore o 53 poginula radnika u 2018. godini, o devet od početka ove.

Slike neobezbeđenih gradilišta, radnika bez neophodne zaštitne opreme, nedovoljan broj inspektora u nadžoru i preventivnim obilascima gradilišta, ključni su problemi na koje Zaštitnik građana mesecima unazad upozorava, dodajući da su male kazne i zastarelost slučajeva, uz neodgovarajuće uslove rada na gradilištima i neažurnu inspekciju, ohrabrujući momenti za prekršioce zakona.

foto P.Mitić

Na tržištu rada je potrebno nastaviti rad na izjednačavanju položaja muškaraca i žena, kako bi se, između ostalog, omogućilo pravo na rad i ženama iz posebno ranjivih društvenih grupa, poruka je Pašalića, koji posebno upozorava na potrebu bolje zaštite trudnica i porodilja, posebno u pogledu prava na nadoknadu zarade.

Naročito je težak položaj trudnica i porodilja čiji su poslodavci prestali sa radom, a da im nisu prethodno obezbedili dokumentaciju, na osnovu koje bi mogle ostvariti svoja prava, pa i prava na naknadu zarade, napominje Pašalić.

"Mladi se i dalje suočavaju sa nezaposlenošću i ekonomskim problemima, neusklađenošću znanja, veština i kompetencija koje se stiču tokom obrazovanja sa potrebama tržišta rada", konstatuje Zaštitni građana i poručuje da je neophodno uspostaviti efikasniju saradnju i razmenu informacija nadležnih organa u oblasti zaštite prava radnika, kao i obavezu preduzimanja svih potrebnih mera prema poslodavcima koji ne izvršavaju njihove obaveze.

On je radnike pozvao da podnesu pritužbe Zaštitniku u situaciji kada državni organi i institucije ne postupaju u skladu sa zakonom.