KADA se govori o ustavnim amandmanima, uglavnom se priča o nezavisnosti sudstva i stavu Venecijanske komisije. Niko ne govori o građanima i zaštiti njihovih prava. Od kada postoji institucija zaštitnika građana, deset odsto svih pritužbi odnosi se na rad sudova. Građani se ne žale na presude, već na dužinu trajanja postupka, zloupotrebu procesnih radnji i neizvršenje sudskih odluka. Jedan slučaj traje od kada sam došao na ovu funkciju, a odnosi se na neizvršenje odluke tadašnjeg Vrhovnog suda, iako je to krivično delo.

Ovako, za "Novosti", govori aktuelni ombudsman, a bivši predsednik Apelacionog suda u Beogradu Zoran Pašalić.

- Moj posao je da brinem o pravima građana, i zato sam predložio da se ovlašćenja zaštitnika građana prošire na mogućnost da on kontroliše sud u ove tri oblasti, ne mešajući se, naravno, u pojedinačne sudske odluke. Međutim, svi su na to rekli da zaštitnik pokušava da naruši nezavisnost sudstva. U svim zemljama bivše Jugoslavije najmanje ingerencije nad kontrolom sudova ima ombudsman Srbije.

Pročitajte još - Kontrola sudova i uz pomoć interneta

* Kakve su vam ingerencije kad se neko požali na pravosuđe?

- Nemamo nikakvih ingerencija. U skladu sa zakonom upućujemo građane na korišćenje pravnih sredstava. Zakon kaže da pre obraćanja ovoj instituciji treba da se iskoriste sva pravna sredstva, a kada je stvar presuđena mi više ništa ne možemo da učinimo. Takođe, kaže da ne smemo da se mešamo u rad sudova. Ideja nam je da budući zakon o zaštitniku građana predvidi da, ukoliko se neko požali na dužinu trajanja postupka, zloupotrebu procesnih radnji ili neizvršavanje presuda, ombudsman može da zatraži objašnjenje i da preporukom naloži da propusti budu otklonjeni.

* U kojoj meri su osnovane primedbe sudija i tužilaca na ustavne amandmane?

- U razmatranju nezavisnosti suda prema politici zanemarili smo unutrašnju nezavisnost, odnosno slobodu sudije da prema svom sudijskom uverenju presuđuje. Nezavisnost nije samo od zakonodavne i izvršne vlasti, već i od bilo kog spoljnog uticaja - od medija, pojedinaca ili interesnih grupa. Uslov samostalnosti i nezavisnosti sudstva je i karakter sudije, čvrstina da se odupre svakom iskušenju kada donosi odluku. Svaka vlast može da povredi ljudska prava, pa samim tim mora postojati kontrola da do toga ne dođe.

* Da li amandmani garantuju nezavisnost sudstva ili ne?

- Nemoguće je obezbediti nezavisnost sudstva kroz idealan institut. Uvek će biti nezadovoljnih. Oni garantuju nezavisnost u pogledu izbora za članove VSS, jer je podjednaki broj sudija i istaknutih pravnika. Pokazaće se kako će proći izbor istaknutih pravnika, s obzirom na to da do sada nismo imali toliku skupštinsku većinu koju zahtevaju amandmani.

Pročitajte još - Ombudsmana građani mole za posao, hranu i odeću

KVALITET KRITERIJUM ZA NAPREDOVANjE

* ZALAŽETE se za to da sudije moraju da budu ocenjivane?

- Ustavni amandmani predviđaju da neko može postati sudija samo preko završene Pravosudne akademije, zato ona postaje ustavna kategorija. Gotovo sve evropske zemlje imaju pravosudne akademije i najbolji polaznici mogu da biraju u kom sudu će početi da rade. Takođe, napredovanje u sudskoj hijerarhiji trebalo bi da bude po unapred poznatim kriterijumima, a to su ažurnost u radu i broj potvrđenih presuda.