VIŠE od 250.000 telegrama poslato je tokom protekle godine preko JP "Pošta Srbije". I svi su bili na latiničkom pismu. Da bi telegrami bili i ćirilički, potrebno je da zakon koji se odnosi na službenu upotrebu jezika i pisama naloži drugačije.

- Prijem i štampa telegrama podešeni su na srpski jezik i latiničko pismo, kao što su podešene i sve ostale aplikacije koje se koriste u poštama - rečeno je "Novostima" u JP "Pošta Srbije". - Imajući u vidu da telegram može biti za unutrašnji i međunarodni saobraćaj, iz tehničkih razloga nije moguće zasada izvršiti preslovljavanje teksta na ćirilicu, kao ni na jezike nacionalnih manjina, tako da je iz navedenih razloga u aplikaciji podešeno srpsko latiničko pismo.

Povod za pitanje upućeno ovom javnom preduzeću bila je primedba poznatog etnologa Dragomira Antonića, koji je insistirao da telegram iz Beograda za Gornji Milanovac pošalje na ćiriličkom pismu, ali to nije bilo moguće.

Pročitajte još - Ili ćirilica ili kazna milion dinara

- Hteo sam da, povodom smrti prijatelja, uputim saučešće njegovoj porodici i odlučio se da to učinim telegramom koji je starinski način komunikacije - naveo je nedavno Antonić. - Po navici, naznačih da bude na ćirilici, a pomislih da mi je primedba neumesna, jer se naše pismo podrazumeva, kad me kao grom iz vedra neba pogodiše reči ljubazne službenice koja reče da je to nemoguće, jer njihov računar "ima aplikaciju koja podržava samo latinicu". Zanemeo sam na tren, rekoh da šaljem telegram iz Beograda u Gornji Milanovac, i oba grada su u Srbiji gde je službeno pismo ćirilica, a jezik srpski. Ljubazno mi je službenica ponovila da ne može, da joj je žao, ali da aplikacija prihvata samo latinicu.

Pročitajte još - ZAŠTITA SRPSKOG PISMA: Vlada će da brani ćirilicu

Ipak, iako su "tehnički razlozi" zasada prevagnuli u korist latinice, nije isključeno da

"Pošta" omogući korišćenje ćiriličkog pisma u poslovima slanja telegrama, ali će za to biti neophodne - zakonske izmene.

U "Pošti" su upoznati sa predlogom izmena Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, kojim će celokupna komunikacija državnih, pokrajinskih i organa lokalne samouprave morati da bude na srpskom jeziku, ćirilicom, kao i da će isto važiti i za obrazovne, naučne ustanove i za sva javna preduzeća. Kažu, poštovaće ih čim stupe na snagu.

PREPISKA SA INOSTRANSTVOM

- TOKOM prošle godine "Pošta Srbije" je primila i poslala 251.104 telegrama, od čega je 210.894 (84 odsto) u unutrašnjem saobraćaju, dok je za međunarodni saobraćaj poslato ukupno 40.210 telegrama. "Pošta Srbije" uručila je 29.418 telegrama iz međunarodnog saobraćaja.