PORT LUJ - Jamajčanska rege muzika svrstana je na listu svetske kulturne baštine Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesko).

Na zasedanju odbora svetske baštine Uneska na Mauricijusu odlučeno je da se na listi nematerijalne kulturne baštine nađe rege zbog doprinosa te muzike u skretanju pažnje na "pitanja nepravde, otpora, ljubavi i čovečnosti".

Rege se tokom 1970-tih probio na svetsku scenu zahvaljujući legendarnom muzičaru Bobu Marliju (1945-1981).

PROČITAJTE JOŠ - POD ZAŠTITOM UNESKA: Značaj Dunavskog limesa