POSLE kola i slave, Srbija će kandidovati pevanje uz gusle, pa frulašku praksu, Vukov sabor u Tršiću i grnčarije iz Zlakuse za Uneskovu listu nematerijalne svetske baštine.

Ovo je najavljeno u četvrtak na konferenciji za novinare, organizovanoj povodom ulaska narodne igre kolo na listu svetkog nasleđa.

- Naše nasleđe je veoma bogato i ovakvi događaji ne samo što Srbiju osnažuju u međunarodnom smislu već su i dodatni impuls da u uzburkanom vremenu, u kojem se gube i tope stare vrednosti, zaštitimo i promovišemo kulturnu tradiciju - rekao je ministar kulture Vladan Vukosavljević.

Tijana Čolak, v. d. direktora Etnografskog muzeja, naglasila je da je kolo veoma prepoznatljiv simbol srpskog identiteta, ogromne snage. U timu za izradu nominacije elementa "Kolo, tradicionalna narodna igra" za upis na Uneskovu listu nematerijalne kulturne baštine učestvovali su Fakultet muzičke umetnosti, Ansambl narodnih igara i pesama "Kolo" i Centar za nematerijalno kulturno nasleđe CIOTIS.