OKO 6.000 Beograđana u toku prošle godine obratilo se gradskom ombudsmanu lično ili telefonom, a ukupno su podnete 754 pritužbe. Kako se navodi u godišnjem izveštaju zaštitnika građana, sugrađani su se najviše žalili na rad Sekretarijata za inspekcijske poslove, kao i "Gradskog stambenog".

Sugrađani su bili nezadovoljni zbog neasfaltiranih ulica, nedostatka semafora, a veliki broj žalbi pristigao je na nerealizovane polaske javnog prevoza, kao i neprofesionalno ponašanje kontrolora. Kada je reč o inspekcijskim poslovima, problema je bilo sa izvođačima radova, kao i sa nivoom buke koja dolazi iz kafića u neposrednoj blizini stana. "Gradsko stambeno" bilo je na meti zbog cene usluga, kao i kašnjenja intervencija.

- Broj primljenih telefonskih poziva je 3.300, dok smo primili oko 2.800 stranaka - stoji u izveštaju. - Najviše pritužbi ima na račun rada Sekretarijata za inspekcijske poslove, zatim sledi "Gradsko stambeno", "Vodovod", a potom gradske opštine i Sekretarijat za saobraćaj.

Pročitajte još: Ombudsman: I kontrolori krše propise

U toku 2018. godine ova institucija posvetila se rešavanju slučajeva kršenja i ugožavanja ljudskih prava od strane uprave i javnih službi. S obzirom na to da je veliki broj zahteva stigao do zaštitnika i da ima mnogo zahteva koji nisu u nadležnosti ovog organa, zaključak obudsmana je da pravnom sistemu nedostaje adekvatan sistem besplatne pravne pomoći.

NA TAPETU I TRGOVCI

KADA je reč o problemima koji nisu u nadležnosti kontrole zaštitnika građana, najveći broj žalbi odnosio se na trgovinske lance. Potom, na mobilne operatere, kao i na upis dece u vrtić.