Pjer

Nagrada "Pjer" se rodila daleke 1967. godine. U redakciji "Večernjih novosti" tadašnji glavni urednik Slobodan Glumac, majstor karikature Dragan Savić i poletna redakcija spremna da podrži njihovu ideju, odlučili su da najtiražniji dnevni list u zemlji pokrene nagradni konkurs u počast velemajstoru karikature Pjeru Križaniću. Radeći čitavog života za novine, izložen reakcijama i osvetama režima - a u ondašnjoj Jugoslaviji bilo mu je teže nego što mu je bilo za vreme vladavine Austrougarske monarhije, u kojoj je kao mladi čovek i vatren rodoljub počeo rad na karikaturi - Pjer je trasirao put budućim naraštajima karikaturista. On im je svojim delom poručio: u sukobu sa ljudskim i društvenim slabostima, karikaturista mora biti dežurni svog vremena!

Biti do grla u svom vremenu, pre svih naslutiti, osetiti i usmeriti se ka njegovim boljkama i onima što zarazu šire, a pri tome ostati zdrav i čist, sa perom u ruci i srcem na čelu, to je život karikaturiste. Najbitniji zadatak karikaturiste je uvek biti na strani čoveka, istine, pravde, ljubavi, nade... Jer: sve će proći. I ljudi i pojave. Ljudi, ma kako moćni i pojave, ma kako masovne. Ostaje istina. U ime nje je to ogledalo od karikatura sazdano, koje hoće svom vremenu i njegovim ljudima da kaže: ne ogledajte se samo u svojoj taštini, ne gubite se u svom pesku navike, pogledajte kadkad u oči drugog čoveka - tu je prava slika o vama!

Za ta načela se čika Pjer zalagao. Za to se zalažu već 46 godina i ovi sledbenici njegovih ideja. A sutra će, vidi se to već na konkursu za nagradu "Pjer", doći neki novi klinci. Da biju iste bitke. To je istorija. To je život. Čika Pjer bi im radosno rekao:

- Živi bili!

DOBITNICI NAGRADA "PJER":

1967.

Albin Rogelj iz Ljubljane, prva nagrada, srebrna plaketa

Rade Ivanović iz Beograda, druga nagrada

Feri Pavlović, treća nagrada

Nagrada nedeljnog lista „Svet“ iz Beograda u oblasti portreta pripala je Ranku Guzini, a nagrada redakcije lista „Sport“ zlatan sat, za karikaturu sa sportskom tematikom pripala je Aleksandru Daskaloviću.

U žiriju za glavne nagrade na prvom konkursu za priznanje „Pjer“ bili su: Aleksandar Vučo, predsednik, Mira Stupica, Pavle Savić, Peko Dapčević, Voja Vucelić, Viktor Starčić, Dragan Savić, Sabahudin Hodžić i Slobodan Glumac.

Albin Rogelj prva nagrada

1968.

Dušan Petričić iz Beograda, prva nagrada, srebrna plaketa

Nedeljko Dragić iz Zagreba, druga nagrada

Zoran Jovanović iz Beograda i Miodrag Stojanović iz Leskovca, dobitnici su treće nagrade

Specijalna nagrada za portret pripala je sarajevskom karikaturisti Adi Mulabegoviću.

Žiri je radio u sastavu: Branko Ćopić, predsednik, Dušan Vukotić, Albin Rogelj, Vlada Bulatović - Vib i Slobodan Glumac. Plaketu „Pjer“ Petričić je dobio za karikaturu „Jednakost“.

1969.

Zoran Jovanović iz Beograda, prva nagrada, srebrna plaketa

Božo Kos iz Ljubljane, druga nagrada

Miodrag Stojanović iz Leskovca i Boža Stefanović iz Sarajeva dobitnici su treće nagrade

Žiri je radio u sastavu: Dušan Matić, predsednik, Vatroslav Mimica, Petar DŽadžić, Dragan Savić i Dušan Petričić.

1970.

Adi Mulabegović iz Sarajeva, prva nagrada, srebrna plaketa

Đorđe Orma, druga nagrada

Sunčica Božinovska, Ranko Guzina i Branislav Radošević dobitnici su treće nagrade

Žiri: Mateja Mateski, predsednik, Aleksandar Bakočević, Zuko DŽumhur, Zoran Jovanović i Predrag Koraksić.

1971.

Ranko Guzina iz Beograda, karikaturista „Novosti“

– Četiri ravnopravne treće nagrade dobili su: Zdenko Blažić, Sunčica Božinovska, Đuro Varga i Miodrag Veličković.

Žiri u sastavu: Ivan Kušanić, karikaturista „Politike“, Milan Vukos, potpredsednik skupštine grada Beograda, Danilo Kiš, književnik iz Beograda, Adi Mulabegović, karikaturista „Oslobođenja“ iz Sarajeva i Božo Kos, karikaturista ljubljanske „Pavlihe“.

1972.

Konkurs „Pjer“ nije održan.

1973.

Oto Rajzinger iz Zagreba, nagrada za celokupan jednogodišnji rad kandidata.

Žiri u sastavu: Vlada Bulatović Vib, predsednik (Beograd) i članovi Igor Mandić (Zagreb), Željko Marjanović (Sarajevo), Žarko Penić (Ljubljana) i Ranko Guzina.

1974.

Ivo Kušanić iz Beograda, prva nagrada, posebna plaketa

Dimitrije Živadinović, karikaturista „Ježa“, druga nagrada

Darko Marković, karikaturista „Nove Makedonije“ iz Skoplja, treća nagrada

Ovu odluku doneo je jednoglasno žiri u sastavu: Branko Ćopić, književnik, Fadil Hodžić, književnik i reditelj, Olja Ivanjicki, akademski slikar, Oto Rajzinger, karikaturista i Živko Milić, glavni i odgovorni urednik „Večernjih novosti“.

1975.

Zulfikar Zuko DŽumhur iz Beograd, dugogodišnji karikaturista „Politike“, prva nagrada i plaketa „Pjer“

Ismet Voljevica iz Zagreba, druga nagrada

Stevo Stračkovski iz Ljubljane, treća nagrada

Žiri osmog jugoslovenskog konkursa za nagradu „Pjer“: Veljko Marković, član Izvršnog veća SR Srbije i predsednik Izdavačkog saveta „Večernjih novosti“, predsednik žirija i članovi prof. dr Radomir Lukić, potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, Ivo Kušanić, Miljenko Smoje, novinar iz Splita i Živko Milić, glavni i odgovorni urednik „Večernjih novosti“.

1976.

Stevo Stračkovski iz Bitolja, prva nagrada i plaketa „Pjer“.

Petar Koraksić iz Beograd, druga nagrada

Maks Toboljević – Akim iz Ljubljane, treća nagrada

Žiri je radio u sastavu: Mitja Ribičić, dr Vera Horvat Pintarić, univerzitetski profesor iz Zagreba, Zuko DŽumhur, karikaturista iz Beograda, dr Zdravko Leković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika svih izdanja „Komunista“, Dimitar Kondovski, akademik slikar iz Skoplja, Dušan Radović, književnik i Tomislav Milinović, glavni i odgovorni urednik „Večernjih novosti“.

1977.

Jugoslav Vlahović, iz Beograda, prva nagrada i plaketa „Pjer“

Ivan Haramija, druga nagrada

Žarko Luetić, treća nagrada

Žiri „Večernjih novosti“ radio je u sastavu: akademik general-pukovnik prof. dr Isidor Papo, dr Vladimir Jovičić, član Izvršnog komiteta CK SK Srbije, slikar Voja Stanić, književnik Miroslav Antić, karikaturista Stevo Stračkovski, Tomislav Milinović, glavni i odgovorni urednik „Večernjih novosti“ i Dušan Petričić, karikaturista „Večernjih novosti“.

1978.

Predrag Koraksić, karikaturista „Večernjih novosti“ iz Beograda, prva nagrada

Stane Jagodič iz Ljubljane, druga nagrada

Đuro Varga iz Skoplja, treća nagrada– Nagradu za portretnu karikaturu – ubuduće tradicionalnu – dobio je Nenad Dančuo iz Zagreba.

Žiri: Branko V. Radičević, književnik (kao predsednik), Živorad Kovačević, predsednik Skupštine Beograda, dr Gojko Subotić, direktor muzeja primenjenih umetnosti u Beogradu, Borivoj Dovniković, režiser animiranih filmova iz Zagreba, Matija Vipotnik, slikar-grafičar iz Ljubljane, Jugoslav Vlahović, karikaturist NIN-a“ i Tomislav Milinović, glavni i odgovorni urednik „Večernjih novosti“.

1979.

Milorad Dobrić iz Beograda, prva nagrada

Sunčica Božinovska iz Beograda, druga nagrada

Branko Conić, treća nagrada

Zoran Jovanović – Jus, specijalna nagrada za portret

Žiri u sastavu: Branko Ćopić, književnik iz Beograda, Bora Mirković, novinar i Beograda, Stevo Relić, društveno-politički radnik iz Zagreba, Boža Stefanović, karikaturista iz Sarajeva, Srđan Karanović, režiser iz Beograda, Predrag Koraksić, karikaturista iz Beograda i Ilija Borovnjak, zamenik glavnog urednika „Večernjih novosti“.

1980.

Dragan Savić iz Beograda, prva nagrada

Gradimir Smuđi iz Veternika, druga nagrada

Feri Pavlović iz Beograda, treća nagrada

Rudi Stipković iz Zagreba, za portretnu karikaturu

Žiri u sastavu: Dušan Kostić, Milorad Dobrić, dobitnik nagrade „Pjer 79“, Mija Aleksić, Rade Vojvodić i Zoran Marković.

1981.

Branislav Obradović iz Valjeva, prva nagrada

Ivo Kušanić, karikaturista „Politike“, iz Beograda, druga nagrada

Mladen Bognar iz Slavonskog Broda, treća nagrada

Nedeljko Ubović, karikaturista „Borbe“, iz Beograda, nagrada za portretnu karikaturu

Branislav Stanković iz Novog Sada, dobitnik male karikature „Pjer“

Članovi žirija bili su: Ljubivoje Ršumović, Božo Stefanović, Jovan Ćirilov, Dragan Savić, Jovan Hadži-Kostić i Manjo Vukotić.

1982.

Dušan Petričić iz Beograda, prva nagrada

Marijan Manček iz Slovenije, druga nagrada

Vladimir Borojević iz Skoplja, treća nagrada

Petar Pismestović iz Zagreba, nagrada za karikaturalni portret

Žiri kome je predsedavao Aleksandar Tišma, književnik iz Novog Sada, sačinjavali su još: Jože Smole, Ljubiša Georgijevski, Grujica Spasojević, Branko Obradović i Anđelko Dragojević.

1983.

Miodrag Stojanović iz Niša, prva nagrada

Tošo Borković iz Rume, druga nagrada

Slobodanu Obradoviću, karikaturisti iz Zemuna

Borota Pečara nagrada za portret

Žiri u sastavu: Ivo Kušanić, Marjan Rožič, Bogdan Tirnanić, David Albahari i Dušan Petričić.

1984.

Tošo Borković iz Rume, prva nagrada

Mirko Ilić iz Zagreba, druga nagrada

Branislav Obradović iz Valjeva, treća nagrada.

Žiri je radio u sastavu: Milan Vlajičić ,Duško Trifunović, Miodrag Stojanović, Borivoje Dovnjković i Ilija Borovnik.

1985.

Ico Voljevica iz Zagreba, prva nagrada

Gradimir Smuđa iz Novog Sada, druga nagrada

Milenko Mihajlović iz Beograda, treća nagrada

Žiri: Slavoljub Đukić, predsednik, Fadil Hodžić, Željko Marjanović, Rade Brajović, Tošo Borković.

1986.

Nenad Milićević iz Beograd, prva nagrada

Milenko Mihajlović iz Beograda, druga nagrada

Milan Ličin iz Odžaka, treća nagrada

Žiri: predsedavao Franc Šetinc, Zuko DŽumhur, Adi Mulabegović i Dušan Petričić, Ilija Borovnjak, glavni urednik „Večernjih novosti“.

1987.

Gradimir Smuđa iz Novog Sada, prva nagrada

Srećko Puntarić iz Zagreba, druga nagrada

Boža Stefanović iz Sarajeva, treća nagrada

Žiri je radio u sastavu: Dušan Vukotić (predsednik), Mirko Ostojić, Slobodan Glumac, Predrag Koraksić i Nenad Milićević.

1988.

Tošo Borković iz Rume, prva nagrada

Anet Vasilevski iz Skoplja, druga nagrada

Ivan Haramija iz Koprivnice, treća nagrada

Žiri: Nenad Bućin, predsednik, Gordan Mihić, Gradimir Smuđa, Dušan Petričić i urednik „Novosti“ Milan Mitić.

1989.

Dimitrije Živadinović, karikaturista iz Beograda, prva nagrada

Joško Marušić iz Zagreba, druga nagrada

Gradimir Smuđa iz Novog Sada, treća nagrada

Žiri: Nedeljko Dragić, predsednik, Dušan Kovačević, Enver Mehmedbašić, Mihailo Kovač i Tošo Borković.

1990.

Predrag Pantović, beogradski karikaturista i animator, prva nagrada

Muhamed Đerlek, karikaturista iz Novog Pazara, druga nagrada

Ljubomir Perenčević, karikaturista iz Šida, treća nagrada

Žiri: Enver Mehmedbašić, književnik iz Sarajeva (predsednik), dr Predrag Matvejević, književnik iz Zagreba, Dimitrije Živadinović, Zoran Jovanović i Tošo Borković, karikaturisti iz Beograda.

Ove godine prvi put je organizovano i glasanje čitalaca „Večernjih novosti“, koji su imali prilike da ostvare uvid u karikature iz najužeg kruga za nagrade. Velikom većinom čitaoci su glasali za karikaturu Eftima Gaševa iz Skoplja.

1991.

Boža Stefanović iz Sarajeva, prva nagrada

Slobodan Milić iz Beograda, druga nagrada

Goran Ćeličanin iz Varvarina, treća nagrada

Aleksandar Ećimović iz Smederevske Palanke, nagrada čitalaca

Žiri je radio u sledećem sastavu: Boro Drašković, predsednik, Željko Marjanović, Slobodan Novaković, Predrag Pantović i Tošo Borković.

1992.

Tošo Borković, karikaturista iz Rume, prva nagrada

Dragutin Gane Milanović iz Beograda, druga nagrada

Dušan Arsenić iz Valjeva, treća nagrada

Žiri je radio u sastavu: Gordan Mihić, Milan Vlajčić, Mirko Bioković, Slobodan Novaković i Jovan Hadži Kostić.

1993.

Dragan Rumenčić iz Zemuna, prva nagrada

Aleksandar Blatnik iz Niša, druga nagrada treća

Dušan Ludvig iz Beograda, treća nagrada

Odluku je doneo žiri u sastavu: Aleksandar Popović, predsednik, dramski pisac, Slobodan Mašić, dizajner i izdavač, Milovan Vitezović, pisac i televizijski urednik, Dušan Đurić, dugogodišnji urednik u „Novostima“ i Tošo Borković, karikaturista i prošlogodišnji dobitnik nagrade „Pjer“.

1994.

Jovan Prokopljević iz Zemuna, karikaturista „Politike“, prva nagrada

Miodrag Veličković iz Leskovca, druga nagrada

Špiro Radulović iz Beograda, treća nagrada

Žiri: akademik Dejan Medaković (predsednik), Dragan Rumenčić, prošlogodišnji dobitnik „Pjera“, književnik i satiričar Dragan Lakićević, karikaturista Dimitrije Živadinović i urednik „Novosti“ Mikan Milovanović.

1995.

Borislav Stanković iz Beograda, prva nagrada

Jugoslav Vlahović iz Beograda, druga nagrada

Darko Drljević iz Kolašina, treća nagrada

Ovogodišnji Pjer protekao je u znaku jedne „tehničke“ novine: prvi put su karikature birali, i za njih glasali, sami karikaturisti, njih 73, na čelu sa predsednikom žirija Draganom Savićem i pridruženim članovima Jovanom Prokopljevićem, prošlogodišnjim pobednikom „Pjera“ i Jovanom Kesarom, zamenikom glavnog urednika „Novosti“.

1996.

Milenko Kosanović iz Bajmoka, prva nagrada, „Zlatni Pjer“

Slobodan Obradović iz Zemuna, druga nagrada, „Srebrni Pjer“

Ljubomir Perenčević iz Šida, treća nagrada, „Bronzani Pjer“

Najbolju karikaturu izabrali su i ove godine sami učesnici konkursa, koji su sačinjavali žiri.

Ovaj „Pjer 96“ odlazi i u svet zahvaljujući Internetu i beogradskoj firmi „Elektro-privredni“ inženjering.

1997.

Aleksandar Ećimović, karikaturist iz Smederevske Palanke, prva nagrada, „Zlatni Pjer“

Nedeljko Ubović iz Beograda, druga nagrada, „Srebrni Pjer“

Miodrag Stojanović iz Niša, treća nagrada, „Bronzani Pjer“

Žiri: predsednik Dragan Savić, karikaturist, slikar i idejni tvorac „Pjera“, Milenko Kosanović, karikaturist i laureat prethodnog konkursa „Pjer“, Petar Pajić, književnik i satiričar, Mikan Milovanović, urednik „Novosti“, i Branko Najhold, izdavač.

1998.

Luka Lagator, akademski slikar sa Cetinja, prva nagrada

Slobodan Obradović, druga nagrada

Nedeljko Ubović, treća nagrada

Pobednika su izabrali sami učesnici, koji su na osnovu kataloga glasali za pet karikatura i na taj način rad Luke Lagatora proglasili za najbolji.

1999.

Ranko Guzina, dobitnik velike nagrade žirija (Gran pri)

Aleksandar Ećimović, prva nagrada, plaketa „Zlatnog Pjera“

Darko Drljević, druga nagrada, „Srebrni Pjer“

Nedeljko Ubović, treća nagrada, „Bronzani Pjer“

Žirijem je predsedavao Miloš Krnjetin, a činili su ga sami učesnici konkursa.

2000.

Ljubomir Sopka, novosadski karikaturista, prva nagrada, „Zlatni Pjer“

Tošo Borković, druga nagrada, „Srebrni Pjer“

Vladimir Stanković iz Beograda, treća nagrada, „Bronzani Pjer“

Žiri je radio u sastavu: predsednik, prof. dr Ratko Božović i članovi Dragan Savić, Ivo Kušanić, Ranko Guzina karikaturisti, ambasador Zoran Popović i kustos MPU Marijana Petrović-Rajić.

2001.

Jovan Prokopljević, zemunski karikaturista, dobitnik Velike plakete

Vlado Volaš iz Zemuna, druga nagrada

Dušan Vukojev, Novosađanin, treća nagrada

Žiri: predsednik Siniša Pavić, Aleksandar Luković, slikar i profesor likovne akademije, Gordana Kaljalović-Odanović, vajar, Rastko Ćirić, profesor Akademije primenjenih umetnosti, Vuk Krnjević, književnik, Ljubomir Sopka, karikaturista i Milan Marić, novinar.

2002.

Dragan Gane Milanović iz Beograda, prva nagrada

Milanko Kaličanin iz Kraljeva, druga nagrada

Vojislav Milić iz Beograda, treća nagrada

Žiri je radio u sastavu: predsednik Goran Mihić, prof. dr Ivan Bagarić, Marko Beoković, Milivoje Marković, Jovan Prokopljević, Aleksandar Baljak i Bojan Jovanović.

2003.

Saša Dimitrijević iz Niša, prva nagrada

Ljubomir Perenčević iz Šida, druga nagrada

Aleksandar Blatnik iz Niša, treća nagrada

Žiri je radio u sastavu: Raša Popov, predsednik, Rastko Zakić, književnik, Žak Kukić, slikar i karikaturisti Rade Ivanović i Dragutin Milanović.

2004.

Goran Ćeličanin, karikaturista iz Varvarina, prva nagrada

Darko Drljević, druga nagrada

Goran Divac iz Beograda, treća nagrada

Žiri: Dušan Kovačević, predsednik, prof. dr Sava Babić, Rastko Zakić, književnik, Bratislav Ljubišić, likovni kritičar i Saša Dimitrijević, karikaturista.

2005.

Dušan Ludvig iz Beograda, prva nagrada

Aleksandar Blatnik iz Niša, druga nagrada

Slobodan Srdić iz Smedereva, treća nagrada

Žiri je radio u sastavu: Srboljub Ignjatović, Ranko Guzina, Vasilije B. Sujić, Slobodan Simić i pobednik 37. konkursa „Pjer“, Goran Ćeličanin.

2006.

Tošo Borković, karikaturista iz Rume, prva nagrada, „Zlatni Pjer“

Muhamed Đerlek iz Novog Pazara, druga nagrada, „Srebrni Pjer“

Slobodan Srdić, treća nagrada, „Bronzani Pjer“

Žiri je radio u sastavu: Dušan Kovačević, predsednik, Dušan Ludvig, Zoran Božović, Ranko Munitić i Goran Ratković.

2007.

Špiro Radulović, prva nagrada, „Zlatni Pjer“

Goran Divac, druga nagrada, „Srebrni Pjer“

Marija Dokmanović, treća nagrada, „Bronzani Pjer“

Konstantin Gros iz Zrenjanina, nagrada za portretnu karikaturu

Žiri je radio u sastavu: prof. Bogdan Kršić, predsednik, slikarka Jelena Blečić, književnik Milovan Vitezović, novinar Milan Mitić i karikaturista Tošo Borković.

2008.

Muhamed Đerlek, prva nagrada

Goran Ćeličanin, karikaturisti iz Varvarina, druga nagrada

Sava Babić iz Loznice, treća nagrada

Slaviša Ševrt iz Zemuna, nagrada za portret

Žiri je radio u sastavu: Špiro Radulović, predsednik i članovi Vojislav Žanetić, Zorica Tomić, Aleksa Gajić i Aleksandar Čotrić.

2009.

Milanko Kaličanin iz Kraljeva, prva nagrada, „Zlatni Pjer“

Nikola Petkov iz Crepaje, druga nagrada, „Srebrni Pjer“

Jovan Prokopljević iz Beograda, treća nagrada, „Bronzani Pjer“

Zoran Tovirac Toco iz Zemuna, najbolja karikatura – portret

Žiri: akademik Dušan Kovačević (predsednik), glumac Petar Kralj, satiričar i aforističar Voja Žanetić, slikar Slovoljub – Caja Radojčić, i karikaturista, prošlogodišnji pobednik Muhamed Đerlek.

2010.

Jovo Škomac, prva nagrada, „Zlatni Pjer“

Vlado Volaš, druga nagrada, „Srebrni Pjer“

Miro Stefanović, treća nagrada, „Bronzani Pjer“

Marko Stajić, nagrada za portret

Žiri: Emir Kusturica (predsednik), glumica Dara DŽokić, voditelj Ivan Ivanović, prošlogodišnji laureat Milanko Kaličanin i satiričar Bojan Ljubenović.

2011.

Muhamed Đerlek iz Novog Pazara, prva nagrada, „Zlatni Pjer“

Špiro Radulović, druga nagrada, „Srebrni Pjer“

Jugoslav Vlahović, treća nagrada, „Bronzani Pjer“

Slaviša Ševrt, najbolji portret

Žiri: Siniša Pavić i Dušan Kovačević, glumac Dragoljub Ljubičić Mićko, slikarka DŽoja Ratković Gavela i karikaturista Jovo Šmokac.

Trojica pobednika su „povratnici“ – sva trojica su na prethodnim konkursima jednom već ovenčani zlatnim odličjima. Jugoslav Vlahović je „Zlatnog Pjera“ dobio 1977, Špiro Radulović – 2007, a Muhamed Đerlek – 2008. godine.

2012.

Nedeljko Ubović iz Beograda, prva nagrada, „Zlatni Pjer“

Zoran Petrović iz Beograda, druga nagrada, „Srebrni Pjer“

Slobodan Srdić iz Smedereva, treća nagrada „Bronzani Pjer“

Ranko Guzina iz Beograda, nagrada za portret

Žiri je radio u sastavu: Momčilo Bajagić Bajaga, Vasa Pavković, Ljubomir Simović, Ljubivoje Ršumović, Muhamed Đerlek i generalni direktor i glavni urednik kompanije „Novosti“, Manojlo Vukotić.

2013.

Aleksandar Blatnik iz Niša, prva nagrada, „Zlatni Pjer“

Goran Milenković iz Kragujevca, druga nagrada, „Srebrni Pjer“

Tošo Borković iz Rume, treća nagrada, „Bronzani Pjer“

Milorad H. Jevtić iz Beograda, nagrada za portret

Žiri: Dragoslav Mihajlović, Tomislav Sekecki, slikar, Nele Karajlić, muzičar, Nedeljko Ubović i Ranko Guzina, karikaturisti.