Feljton

Slom Nemaca za samo 45 dana

Napredovanje srpskih regularnih trupa u velikoj meri su olakšavali ustanici po čitavoj zemlji. Srpsku Vrhovnu komandu nije pokolebala tehnička nadmoćnost protivnika


Sve pobede srpske vojske Predhodni nastavci

Srpski vojnici neimari pobede na Ceru   / Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

1. Pogrešne procene u Beču

Uoči Prvog svetskog rata, u zvaničnim vojnim krugovima gotovo svih zemalja vladalo je uverenje da će predstojeći rat kratko trajati i da će biti rešen na glavnim evropskim ratištima

Komora srpske vojske / Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

2. Nemačka menja strategiju

Tok događaja 1914. pokazao da Austrougarska nije sposobna da sama slomi Srbiju, a da se u isto vreme uspešno suprotstavi Rusiji, pa je zbog toga sve više padala u zavisnost Nemačke

 Srpski artiljerci na položaju / Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

3. Mučne diplomatske igre

Za bugarske vladajuće krugove nastupila je dugo priželjkivana prilika da se revanširaju Srbiji za poraz u Drugom balkanskom ratu i da, komadanjem Srbije, spreče jugoslovensko ujedinjenje

Kralj Petar za vreme povlačenja preko besputnih albanskih planina / Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

4. Najteži marš u istoriji

Vrhovna komanda odlučila se na povlačenje, jer bi kapitulacija bila najlošije rešenje, njome bi se izgubila država, a saveznici bi nas napustili. Saveznici nisu održali obećanje da će zaštititi bok prema Bugarskoj

Kolone izbeglog naroda i vojske / Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

5. Brzi "moravac" sa Krfa

Posle dugog čekanja, glavnina srpske vojske prebačena iz Albanije na Krf, i to zahvaljujući demaršu ruskog cara zapadnim saveznicima. Srpske trupe bile su izložene gladovanju, nevremenu i šikaniranju

Poslanici Narodne skupšine i članovi Vlade na Krfu / Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

6. Razrešenje balkanskog čvora

Srpska vlada i Vrhovna komanda najupornije su se borile da se kod Soluna obrazuje snažna armija svih savezničkih vojnika za preduzimanje odlučnih operacija za oslobođenje Balkana

Srpski vojnički logor na obali Krfa / Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borbe"

7. Jedinstvena komanda u Solunu

Na konferenciji u Parizu, marta 1916. godine, Srbiji je i formalno priznat status savezničke države, što je poboljšalo njen međunarodni ugled. Na Solunskom frontu srpska vojska je sačuvala unutrašnju autonomiju

Iskrcavanje savezničkih jedinica u Solunu Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

8. Front dug 450 kilometara

Saveznička protivofanziva počela je 12. septembra 1916. godine. Srpske trupe su probile bugarski front zaplenivši pri tome sedam poljskih baterija i velike količine druge ratne opreme

Borbe su bile su izuzetno teške, o čemu govore veliki gubici na obema stranama    Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

9. Nemci i Bugari u panici

Pobeda na Kajmakčalanu spada u značajnije podvige srpske vojske, koja je tu ponovo stupila na tlo svoje države. Vest o tome odjeknula je širom sveta, kao i pobede na Ceru i Kolubari

Srpski vojnici se obučavaju na novom tipu artiljerijskog oružja, Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

10. Nemci i Bugari beže iz Bitolja

Srpska vojska je za tri i po meseca napredovala 50 km na sever i oslobodila Bitolj. Zarobila je 7.685 bugarskih i nemačkih vojnika i oficira, zaplenila 97 topova, i 174 mitraljeza i minobacača

Mitraljesko odeljenje 10. puka srpske vojske Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

11. Napredovanje korak po korak

U toku savezničke prolećne ofanzive srpske trupe su nanele znatne gubitke neprijatelju pritom zarobivši i 248 oficira, vojnika i podoficira. Iz stroja je izbačeno i 1.049 naših ljudi

Predsednik grčke vlade Venizelos drži govor svojim trupama Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

12. Junačka borba izvan otadžbine

Ulazak SAD u rat predstavljao je značajnu prednost u korist Antante, međutim, istupanje Rusije 1917. godine iz rata protiv Centralnih sila, saveznici su dočekali sa velikom zebnjom

Srpski i francuski komandanti obilaze prvu liniju Solunskog fronta  Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

13. Dobrovoljci stižu na Solunski front

Veliki gubici koje je srpska vojska pretrpela mogli su se popunjavati jedino dobrovoljcima među iseljenicima i ratnim zarobljenicima jugoslovenskog porekla u savezničkim zemljama

Srpski vojnici u rovovima na prvoj liniji Solunskog fronta, Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

14. Početak velike bitke za mir

Imajući u vidu britansko protivljenje svakoj ofanzivi na Balkanu, francuska i srpska vlada donele su odluku da otpočnu pripreme za ofanzivu, ali u tajnosti od ostalih saveznika

Srpska konjica kreće u napad    Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

15. Junaci, napred u otadžbinu

Bugarsko-nemačke snage bile su razvučene bez rezervi u pozadini. Zato je srpska komanda predložila da se proboj izvrši sa njenog dela fronta, odakle neprijatelj nije očekivao napad

Srpski i francuski vojnici

16. Prokrčen put za povratak u zemlju

Britanski predsednik vlade Lojd Džordž u svojim memoarima piše da "nalet Srba na neprijatelja, koji je bio ukopan u stenu iznad njih, predstavlja jedan od najsjajnijih podviga u ovome ratu". Srpska vojska je 21. septembra izbila na Vardar i zauzela sve komunikacije

 Regent Aleksandar Karađorđević na Solunskom frontu / Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

17. Bugari u Solunu mole za mir

U znak priznanja Aleksandar Karađorđević unapredio je komandanta 1. armije Petra Bojovića u čin vojvode. Savezničke snage duž celog fronta nisu u napadu pratile srpske vojnike

 Avijacija je imala široku primenu na Solunskom frontu / Foto: Dokumentacija "Novosti" i Foto-arhiv "Borba"

18. Početak kraja krvavog rata

Kada je stigla vest da su Bugari potpisali primirje, nemački car Viljem II uputio je telegram kralju Ferdinandu pun žuči: "62.000 Srba odlučilo je ishod rata, Sramota!" .Sva svetska štampa pisala je o proboju Solunskog fronta

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li persirate u razgovoru sa starijim?