ЦИРКУЛАРНА економија, по оцени стручњака, представља алат који доприноси унапређењу конкурентности, расту БДП-а и отварању зелених радних места. Компанији која се одлучи да направи комплетан заокрет ка профитабилнијем и здравијем пословању, доноси многе бенефите, попут мањих издатака за таксе, већег профита, нижих трошкова за сировине, воду и енергију, обавезујући на бригу о средини и купцима. Предузећа које желе да примене ова знања, могу од 4. октобра да се прикључе Академији за циркуларну академију ПКС.

Привредна комора Србије покренула је прошле године Академију циркуларне економије, намењену полазницима из малих и средњих предузећа.

Настава је конципирана по моделу активних и практичних радионица, са фокусом на новим принципима пословања и предавања - "ланац креирања вредности" и "животни циклус производа" - којима се у мултидисциплинарном окружењу полазницима приближавају начини на које могу иновирати своју производњу, производе и начин на који представљају своју понуду на тржишту.

Академија за циркуларну економију је заједнички пројекат Центра за циркуларну економију ПКС и CirEkon-a, подржан од EIT Climate KIC, највеће европске иницијативе за борбу против климатских промена, кроз технологију и иновације, а поред ове подршке постоје и бројни фондови који могу подржати касније инвестиције у модернизацију пословања и тако олакшати прелазак ка циркуларној економији.

- Иако циркуларна економија, која у суштини представља комплетан заокрет ка бољем, профитабилнијем, здравијем и логичнијем пословању има за циљ употребу и поновну употребу ресурса, како би се смањила и завршила производња отпада, не може се изједначити са рециклажом - сматра представник CirEkon-а Милан Веселинов. - Рециклажа јесте део циркуларне економије, али постоји још много других начина за коришћење производа пре него што га распарчамо, самељемо или истопимо поновно у пластику или метал

Едукација и савладавање алата на овом пољу јесу и део процеса прилагођавања регулативи Европске уније, енергетској и еколошкој транзицији. Производи ће морати да имају свој "еколошки пасош", као и одређени прописани минимум рециклираних или рециклабилних сировина, док ће за електричне и електронске уређаје бити неопходна декларација о предвиђеном року оперативности, наводи Веселинов.


Циркуларна економија је нови план управљања отпадом и потпуни заокрет у пословању, ка бољем, профитабилнијем, здравијем и логичнијем.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити до краја септембра, а детаљније информације о програму обука, предавачима, као и формулар за онлајн пријављивање, налазе се на адреси www.cirekon.rs.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Бржи пут до успеха

ИСКУСТВА ПОЛАЗНИКА

УТИСАК свршених полазника Академије је да знају много боље шта се дешава са њиховим производом, да ли и како могу да га врате у свој посед и како да га што ефикасније искористе максималан број пута. Једноставно, начин размишљања се мења набоље, каже Веселинов. Крајем августа у оквиру ACE комуникације биће организоване радионице за предузећа на којима ће се полазници упознати са животним циклусом својих производа и упознати основе нових пословних модела. Ово је добар начин да полазници препознају да ли би им Академија циркуларне економије одговарала као свеобухватна озбиљна форма пословне едукације. Радионице ће бити организоване у Нишу 27. августа, у Београду 29. августа и у Новом Саду 2. септембра 2019. Ове радионице ослобођене су котизација и организује их Привредна комора Србије, у сарадњи са CirEkon-ом.


ПОВЕЋАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ

- Циљ је да се унапреде квалитет и повећају ефикасност процеса рада у својим компанијама - каже руководилац Центра за циркуларну економију ПКС Синиша Митровић (на слици). - Тако ће доприносити привредном развоју и заштити животне средине. Академија ПКС, у другој години рада, почиње 4. октобра и трајаће до краја новембра 2019. Око 30 полазника, претежно у области текстилне индустрије, прераде дрвета и производње намештаја, ауто-индустрије, пољопривреде и производње хране, имаће прилику да савладају могућности, алате и методе увођења и примене циркуларне економије у својим компанијама, као и да анализирају и оцене ефективност процеса рада и употребе материјала.