ВРЕМЕ када грађани нису знали да је извршитељ против њих покренуо поступак јер о томе нису добили обавештење, па се изненаде када почне принудна наплата или пленидба, или када нису имали представу о томе докле се са тим поступком стигло, колико још дугују и колика је извршитељска награда, требало би да остане иза нас. Од 1. јануара стартоваће електронска огласна табла суда, а од 1. октобра могуће је остварити увид у свој извршни предмет путем интернета.

- Сви они који имају неки извршни поступак од овог месеца на порталу судова Србије могу да остваре увид у ток предмета извршитеља који су започети од септембра 2019. године - каже, за "Новости", помоћник министра правде Јелена Деретић. - Путем тока предмета могу да на дневном нивоу добију информацију о датуму предузете радње, донетог акта, поднетог правног лека и другим битним чињеницама - каже Деретић.

Када упишу број предмета који се води код извршитеља, на монитору или екрану мобилног телефона појавиће им се датум решења које је донео суд или извршитељ и назив тог суда или име извршитеља, затим подаци о потраживањима и трошковима извршитеља, да ли је извршење одређено новчаним или неновчаним средствима, који су примљени и донети акти у поступку, а које жалбе и приговори, одлуке по жалби суда или јавног извршитеља, колике су уплате дужника и пренос средстава, јемства...

Уједно, програм је тако направљен да аутоматски региструје све недостатке или неправилности.

- Поред непосредног увида у ток предмета извршитеља, Министарство правде је појачало контролу рада јавних извршитеља увођењем електронског надзора, који омогућава аутоматско алармирање на незаконито и неблаговремено поступање - истиче помоћница министра правде.

Уместо на зиду суда, обавештења ће бити на порталу

Прочитајте још: Извршитељи могу да плене само десети део минималне пензије

Имплементиран систем за електронски надзор подразумева статистичко извештавање о раду, графички приказ статистичких резултата, преглед предмета и аутоматско алармирање. Тиме је, поручују из ресора правде, повећана ефикасност у контроли рада извршитеља и држава је добила прави алат за праћење и уочавање неправилности у њиховом раду.

ЕЛЕКТРОНСКА ОГЛАСНА ТАБЛА

УЗ ове новине, у 2020. ступају на снагу и измене и допуне Закона о извршењу и обезбеђењу, чију је израду подржао ЕУ пројекат "ЕУ уз правду - Подршка за поглавље 23" и УСАИД-ов пројекат "Владавина права". Поред електронске огласне табле суда, уводи се и е-аукција. Електронска огласна табла замениће физичку таблу у суду, јер се испоставило да се писана обавештења тешко виде и пронађу.