НЕАЖУРНОСТ породице Стојановић да стан који су прошле године купили у београдском насељу Бањица одмах и укњиже на своје име коштала их је саме непокретности! Иако су стан исплатили у целости, у среду због дуга претходне власнице замало нису завршили на улици.

Када су куповали некретнину, пре годину дана, нотар је, тврде Стојановићи, потврдио да стан нема никакво оптерећење, те су склопили уговор са продавцем. Породица се уселила, а пре неколико дана стан је без њиховог знања продат на јавној лицитацији како би се намирио дуг претходног газде. Због тога су им на врата покуцали извршитељи.

У Јавнобележничкој комори наглашавају да је увођење јавнобележничког система донело грађанима значајну правну сигурност при промету непокретности, јер су они сада у обавези да провере статус непокретности која је у промету.

- Уговори којима се располаже непокретностима морају да буду закључени у форми јавнобележничког записа или морају да буду солемнизовани код јавног бележника, чиме добијају статус јавне исправе - кажу у Комори. - Истог тренутка када јавни бележник овери уговор, доставља га катастру ради уписа, под условом да је непокретност укњижена.

Прочитајте још - Исељење због бившег власника стана

Надлежној служби за катастар непокретности подноси се и захтев за упис хипотеке и она се уписује како за објекте у изградњи, тако и за староградњу.

- Од тог дана је немогуће да онај ко изврши увид у катастар непокретности не буде обавештен о хипотеци - наглашавају бележници. - То је алат којим се проверава да ли је непокретност заложена. Приликом овере уговора о промету непокретности, проверава се њен статус у катастру и да ли је над њом уписана хипотека. Нотар нема увид у неуписане евентуалне дугове власника.

Зграда у којој је стан Стојановића на Бањици

Београдски адвокат Вања Савовић објашњава да је очигледно да је стан продат због дуга претходног власника у висини од два милиона динара и да им је приликом овере уговора јавни бележник потврдио да нема оптерећења права својине.

- Стари власници тврде да дуг постоји, али да није настао у вези са станом, те да о поступку продаје нису обавештени стари и нови власник - каже Савовић. - Начелно истичем да законске одредбе предвиђају и могућност обавештавања преко огласне табле уз услов да не примате пошту на адреси на којој сте пријављени.

Прочитајте још - Печат нотара иселио професора

Уколико дође до поступка који ће служити као корекција ове ситуације на било који начин, Савовић се нада да ће судови као најнепожељнији и испод стандарда "доброг домаћина" сагледати понашање претходног власника-дужника који свој дуг не измирује или га измирује са закашњењем иако је новац од продаје стана примио - каже адвокат.

КРИВИЦА СТАРОГ ВЛАСНИКА

АДВОКАТ Савовић сматра да је мала вероватноћа, али је могуће, да у тренутку овере уговора, стан буде без оптерећења, а да суд касније наложи катастру да упише оптерећење које је постојало пре укњижбе новог власника. Ипак, по њему, највећу одговорност за ову ситуацију има претходни власник, јер је новац за некретнину примио, а није се интересовао како да измири свој дуг.