ГРУПА професора Филолошког факултета у Београду је после два неуспела покушаја да се потврди предлог за реизбор проф. др Љиљане Марковић на функцију декана и упорног указивања једног дела колектива на незаконитост читавог изборног процеса, упутила апел члановима Наставно-научног већа факултета да устану у одбрану академске слободе, личног и професионалног интегритета.

Они наглашавају да се не прихвати одржавање избора за Савет факултета под нерегуларним околностима, а под притиском Ректората, који је напречац расписао изборе за нови Савет. Траже да се утврди листа нових кандидата за чланове Савета.

- Не само због кратког рока, већ и без одржавања припремне седнице Наставно-научног већа, такви избори су обична фарса - сматрају професори. - Понуђена листа кандидата није више актуелна, јер је сачињена пре скоро две године. На питање о евентуалним правилима кандидовања, секретар Филолошког факултета, чија је главна дужност да се стара о законитости, одговорио је да "нема правила, јер је ово Србија". Уз то, мандатни период за који су кандидати утврђени истиче већ за годину дана.

Прочитајте још - СПОРНИ ХОНОРАРИ: На Филолошком факултету милионе делили између себе

Професори истичу да није обезбеђена ни равноправна заступљеност катедара у Савету, ни по звањима, ни по половима, и фаворизована је потпуна произвољност приликом кандидовања. Тако, тврде, ничим није ограничен ни број, ни матичност кандидата које поједина катедра може да предложи.

Прочитајте још - Танасковић: Терају неподобне професоре

- Примера ради, Катедра за англистику са 33 наставника и сарадника има једног кандидата, а Катедра за општу лингвистику има девет запослених и три кандидата - стоји у апелу. - Српски језик и јужнословенске књижевности са 24 запослена имају само једног, док је на хунгарологији шест запослених, а три кандидата.

Због свега тога, било је неопходно најпре сазвати седницу Наставно-научног већа на којој би се утврдиле пропозиције кандидовања, нова листа кандидата и нови састав изборне комисије, сматрају професори Филолошког факултета.

КАНДИДАТИ И ПЕНЗИОНЕРИ

НА листи извученој из фиоке, наглашавају професори, налази се и дугогодишња председница Савета, која је стекла услов за одлазак у пензију, а Наставно-научно веће није благовремено прихватило и проследило Сенату Универзитета предлог њене катедре за продужење радног односа. Отворено је и питање трочлане Комисије за припрему и спровођење избора, а у међувремену је једна њена чланица пензионисана и замењена другом.