КОВЕРТА са непријатним садржајем изненадила је пре неколико дана Т. Т. из Земуна. Због дуга за мартовски рачун, ЈКП "Инфостан" послао је њен случај извршитељима. Претходно обавештење о ситуацији од надлежног предузећа није добила, а да све буде још проблематичније, рок од 90 дана за измирење обавезе још није истекао. У "Инфостану" тврде да је све урађено по процедури.

Како нам се пожалила суграђанка, решење од јавног извршитеља никако није очекивала, будући да је редовни платиша била све до марта ове године. Тада је рачун пропустила да плати, али све наредне је уредно наставила да измирује.

- Нисам добила никакво упозорење од "Инфостана" за дуговање - прича нам саговорница. - Рачун за март долази на наплату до краја априла, а адвокат предузећа доставио је јавном извршитељу предлог решења о извршењу 28. јуна. Дакле, нису прошла ни два месеца од последњег датума до ког се измирују обавезе!

Према речима наше саговорнице Т. Т., када је прочитала решење које је добила за извршење, додатно се збунила. На уплатници је уписан износ 8.321 динар, а дуже је за рачун за март, који вреди 7.916 динара. И то није све.

- Трошкови које треба да платим за услуге адвоката и јавног извршитеља, заједно са заосталим износом од 7.916 динара, засада су 17.200 динара! Од "Инфостана" сам добила уплатницу на тај износ, с тим да има назнаку "предујам" у износу од 5.544 динара.

Радница на шалтеру, када сам отишла да се пожалим, објаснила ми је да је то износ којим плаћају извршитеља, док сам од извршитеља добила други износ, 9.144 динара. Да ли је оваква пљачка могућа - пита се огорчена Земунка.

Из ЈКП "Инфостан технологије", међутим, негирају да су пропустили да пошаљу обавештење о заосталом дуговању и последицама које може имати наша саговорница.

Прочитајте још: "Инфостан" послао 240.000 опомена?

- Иако није у законској обавези, ЈКП "Инфостан технологије" упућује опомене пред утужење корисницима, како би им дало додатан рок за плаћање доспелих а неизмирених обавеза - кажу у предузећу. - Сви корисници који су подлегли поступку принудне наплате, претходно су добили опомену пред утужење, са додатним роком за измирење заосталог дуга.

Рачун за "Инфостан" суграђанке Т. Т.

Такође, надлежни истичу да имају право да покрену поступак принудне наплате одмах по прекорачењу рока доспелости рачуна, односно чим наступи кашњење, али то не чине, како кориснике не би излагали додатним трошковима. Поступак покрећу четири пута годишње, али пре тога се омогућава додатни рок за плаћање по достављеној опомени.

ДА ПЛАТИ ЗА ОСАМ ДАНА

ПРЕМА Одлуци о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда, предузеће за обједињену наплату дужно је да пре покретања судског спора, писаним путем обавести корисника комуналних услуга о висини дуга и одреди му рок за плаћање који не може бити краћи од 15 дана.

Т. Т. одређен је рок од осам дана да измири доспеле обавезе како би избегла реализацију решења о извршењу.